Een ’teken’ voor FRANS MAAS

Een ’teken’ voor FRANS MAAS.

Geschreven en ontworpen ter herinnering aan de brand die op 12 mei 2002 het zojuist gereed gekomen nieuwe kantoor van Frans Maas te Waddinxveen in de as legde.

Onthuld ter viering van het gereedkomen van de tweede nieuwbouw op 12 mei 2004