Ladderlegchair

Nog een veilige plek in het laagland:  De “Ladderlegchair”

Je kunt nu bij mij in de achtertuin (voor eigen risico) de “Ladderlegchair” (met dank aan Ch.R. Mackintosh) komen ‘bezitten’ of zoals Eef van Breen bespelen… als je durft !

2006

Ladderlegchair

An other safe place in the lowlands: The Ladder-leg-chair
You can try it in my backyard (at your own risk)
Bring your trumpet or guitar and play the fields…
if you dare…

2006

ps. for sale