Lampenkap

Eind jaren negentig kwam de ‘Taalunie’ op het idee de tussen -n- te introduceren…

Pannekoek werd pannenkoek,

Lampekap werd Lampenkap…

Nou ja zeg,

maar als je dat nu eens letterlijk neemt, en die letterlijkheid een fysieke gestalte geeft ,

wat krijg je dan!

 

lampenkappen 1998 / 1999