Lampje Alvaret

Sinds 1987 ben ik pakweg 25x naar Öland gereisd om materiaal te verzamelen…
Waarom heeft het tot 2016 moeten duren eer ik in dit bloempje (Pulsatilla pratensis) dat dwars door steen heen lijkt te groeien
een licht sculptuurtje zag! Wie zal het zeggen?
In ieder geval is dat lichtje er nu en kun je het in’t atelier komen zien.