Licht Scheppen

….tja,  het kon niet uitblijven

een vervolg op “Voorko” en “Halte Nijdam” … “Licht Scheppen”

de gedachte lag trouwens meer voor de hand dan de uitvoering…

2011