Ölandsteen Schaal

Ölandsteen Schaal:

miljoenen jaren erosie

zon op zon onder

eb en vloed

gevangen in vorm en huid

van een glazen schaal

 

De Ölandsteen Schaal wordt gevormd op een in Öland gevonden strandsteen.

Na 2 of drie keer in de oven valt de steen uit elkaar, dus moet er weer een nieuwe steen komen… Zo zijn alle schalen uniek.

2003